Gunung Bromo iku sawijine gunung kanthi sesawangan kang endah ing laladan kabupaten Probolinggo . ing kawasan sakiwa tengene gunung beluk kabut kumebul sundhul ngawiyat. manuk-manuk pating sliwer ing sakupenge gunung. Thethukulan kang sarwa ijo ngrenggani sambane pereng. Saka kadohan kali kang iline banter. Swarane banyu gumrojog. Saking bantere cumiprat nyempyok gegodhongan. Hawane adhem.Wong-wong ing sakiwa tengene gunung padha iwut karo pakaryane dhewe-dhewe. Ana para tani sing nandur bangsane woh-wohan.Perangan ana kang nandur janganan. Wacan kasebut yen dideleng saka isine kalebu jinise teks?

Gunung Bromo iku sawijine gunung kanthi sesawangan kang endah ing laladan kabupaten Probolinggo . ing kawasan sakiwa tengene gunung beluk kabut kumebul sundhul ngawiyat. manuk-manuk pating sliwer ing sakupenge gunung. Thethukulan kang sarwa ijo ngrenggani sambane pereng. Saka kadohan kali kang iline banter. Swarane banyu gumrojog. Saking bantere cumiprat nyempyok gegodhongan. Hawane adhem.Wong-wong ing sakiwa tengene gunung padha iwut karo pakaryane dhewe-dhewe. Ana para tani sing nandur bangsane woh-wohan.Perangan ana kang nandur janganan. Wacan kasebut yen dideleng saka isine kalebu jinise teks?

  1. Narasi
  2. Dheskripsi
  3. Eksposisi
  4. Argumentasi
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :  Burung Garuda merupakan lambang negara Republik Indonesia. Di dalam perisainya terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila sila Pancasila. Simbol rantai pada lambang Garuda Pancasila melambangkan sila?

Jawaban: B. Dheskripsi.

Baca Juga :  Kebudayaan Indonesia adalah budaya yang mengajarkan tata Krama, sopan santun dan Budi pekerti yang baik, contoh ini bahwa Indonesia memegang prinsip budaya

Dilansir dari ensiklopedia, gunung bromo iku sawijine gunung kanthi sesawangan kang endah ing laladan kabupaten probolinggo . ing kawasan sakiwa tengene gunung beluk kabut kumebul sundhul ngawiyat. manuk-manuk pating sliwer ing sakupenge gunung. thethukulan kang sarwa ijo ngrenggani sambane pereng. saka kadohan kali kang iline banter. swarane banyu gumrojog. saking bantere cumiprat nyempyok gegodhongan. hawane adhem.wong-wong ing sakiwa tengene gunung padha iwut karo pakaryane dhewe-dhewe. ana para tani sing nandur bangsane woh-wohan.perangan ana kang nandur janganan. wacan kasebut yen dideleng saka isine kalebu jinise teks dheskripsi.

Tinggalkan komentar